Telecom Journal สัมภาษณ์ผู้บริหารเดคาวิว

Telecom Journal สัมภาษณ์ผู้บริหารเดคาวิว หนังสือพิมพ์ไอที Telecom Journal ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของเดคาวิว คริส ธนาลาภสกุล ถึงมุมมองของธุรกิจออแกไนซ์เซอร์ และความเชื่อมโยงกับไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ มาเป็นจุดเด่นของบริษัท "เว็บไซต์ของคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำขึ้นมักเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป คือเป็นเว็บไซต์ที่ซื้อซอฟต์แวร์มาแล้ว นำมาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนคำให้เป็นเว็บของเราเอง นำมาใช้ได้ทันที ในขณะที่ทางฝั่งอเมริกา เขาจะเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเว็บไซต์ของเขาเอง[จาก]ศูนย์ ... นั่นคือข้อแตกต่างข้อใหญ่ที่ไทยเรายังพัฒนาไปไม่ถึง

ซึ่งจริงๆ แล้วเว็บมาสเตอร์ไทยมีศักยภาพพอที่จะเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นเองได้ เพียงแต่ขาดความมั่นใจและขาดการสนันสนุนที่ดีเท่านั้นเอง" สำหรับรายละเอียดของข่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หนังสือพิมพ์ Telecom Journal ฉบับวันที่ 5-11 เมษายน 2547 ภายใต้คอลัมน์ E-People www.decaview.co.th อีเว้นท์ออแกไนเซอร์