เหล่าพนักงานและผู้บริหาร บริษัท เดคาวิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกาไนเซอร์ชั้นนำ ร่วมรับบริจาค “น้ำใจเพื่อน้อง เพื่อเราร่วมกัน” เพื่อเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

เหล่าพนักงาน ร่วมกับ ผู้บริหารเดคาวิว อีเวนท์ ออกาไนเซอร์ ร่วมใจกันรับบริจาคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และสิ่งของอุปโภค เพื่อน้องๆ เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ในโครงการ “น้ำใจเพื่อน้อง เพื่อเราร่วมกัน” ในโอกาสวันครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งกลุ่มบริษัท เดคาวิว จำกัด ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ ซึ่งเดคาวิวได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทออกาไนเซอร์ชั้นนำของประเทศและภูมิภาค อย่างมั่นคง

วันนี้ (30 เม.ย. 54) เหล่าพนักงาน ร่วมกับ ผู้บริหาร และเหล่าบุคคลผู้ใจบุญ ร่วมกันบริจาคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ Nestle และสิ่งของอุปโภค ในโครงการ “น้ำใจเพื่อน้อง เพื่อเราร่วมกัน” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งบริษัท เดคาวิว จำกัด ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

News Images: 
เหล่าพนักงานและผู้บริหาร บริษัท เดคาวิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกาไนเซอร์ชั้นนำ ร่วมรับบริจาค  “น้ำใจเพื่อน้อง เพื่อเราร่วมกัน” เพื่อเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน    น้องๆเล่นกันสนุกตามประสา    เหล่าพนักงานและผู้บริหาร บริษัท เดคาวิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกาไนเซอร์ชั้นนำ ร่วมรับบริจาค  “น้ำใจเพื่อน้อง เพื่อเราร่วมกัน” เพื่อเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน    เหล่าพนักงานและผู้บริหาร บริษัท เดคาวิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกาไนเซอร์ชั้นนำ ร่วมรับบริจาค  “น้ำใจเพื่อน้อง เพื่อเราร่วมกัน” เพื่อเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน