Creative Director คนเก่งของบริษัทเดคาวิวได้รับเชิญ ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นิสิตปริญญาโท จุฬาฯ

ในวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คุณคริส ธนาลาภสกุล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นิสิตปริญญาโท แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยากาศของการบรรยายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พิสูจน์ได้จากเสียงหัวเราะของนิสิตปริญญาโท ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตสำหรับผู้ที่มีความสนใจใน Special Event Management การบรรยายในครั้งนี้จึงสร้างความสุข สนุกสนาน ตลอดการบรรยาย กันเลยทีเดียว

News Images: 
คุณปกฤษณ์ ธนาลาภสกุล Creative Director คนเก่งของบริษัทเดคาวิว    เห็นท่าการบรรยายก็รู้ว่ามันส์ขนาดไหน    ทุกท่านตั้งใจฟังคำบรรยาย สมกับเป็นนิสิตปริญญาโทจริงๆ    ไขข้อข้องใจทุกคำถาม กับบรรยากาศสบายๆในรูปแบบเดคาวิว    รับของที่ระลึกจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ