TNT holds an annual staff day in "TNT Operations: Sport Family Day"

TNT, a global shipment company, holds an annual sporting event for its employees and family, managed by DecaView.

News Images: 
อาจารย์เดคาวิวผู้ทรงคุณวุฒิ    กองเชียร์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่    อาจารย์เดคาวิวสอนวิธีการสร้างปืนใหญ่    อาจารย์เดคาวิวแนะนำแบบต่างๆของปืนใหญ่    ขั้นตอนในการสร้างปืนใหญ๋    สร้างเสร็จแล้ว พร้อมยิงจ้า เอ้าฮุ่ยเล่ฮุ่ย    แดนซ์กันกระจาย ณ งานปาร์ตี้